Katedra Lingwistyki
Stosowanej

Praktyki

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada obowiązek minimalnego wymiaru praktyk dla studiów prowadzonych na profilu praktycznym na studiach I stopnia w wymiarze 6 miesięcy praktyk, tj. 960 godzin. 

Od naboru 2019/2020 praktyka studencka na kierunku filologia obejmuje łącznie 960 godz., podzielonych na 2 grupy: 

  1. Praktyka „Kompetencje pracownicze” 
  1. Praktyka branżowa 

Praktyka „kompetencje pracownicze” kładzie nacisk na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z funkcjonowaniem pracownika w środowisku pracy.

Praktyka branżowa uwzględnia specyfikę obszaru realizowanego w ramach kierunku filologia, kładąc nacisk na wykorzystywanie umiejętności oraz kompetencji językowych i tłumaczeniowych. Studenci odbywający praktykę branżową przygotowują portfolia z przykładowymi tłumaczeniami wykonanymi w trakcie praktyki. 

Miejscem realizacji praktyki zawodowej przez studentów filologii może być firma/instytucja, w której istnieje możliwość zorganizowania praktyki zgodnej z przygotowanym wcześniej programem jej przebiegu. Studenci filologii odbywają praktyki w wielu instytucjach o zasięgu zarówno lokalnym jak i globalnym, na rynku krajowym i zagranicznym.

Więcej informacji o praktykach, miejscach praktyk oraz wymaganej dokumentacji otrzymacie Państwo u opiekuna praktyk ( mgr Katarzyna Szalla-Neumann katarzyna.szalla@byd.pl) w Pracowni Kształcenia Praktycznego.
 
Decyzję o zaliczeniu praktyki zawodowej podejmuje opiekun praktyk. 
 
Studenci mają także możliwość odbycia międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji.
 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia