Katedra Lingwistyki
Stosowanej

Opis przedmiotu Kultura języka polskiego

Głównym celem zajęć jest nauczenie studenta płynnego poruszanie się w świecie języka polskiego i polskiej kultury. Kurs ma też na celu przygotowanie do  zdawania wewnętrznego  egzaminu WSG z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Przedmiotem zajęć jest ćwiczenie następujących sprawności: poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie.

Zajęcia są prowadzone głównie  w oparciu o ćwiczenia audytoryjne i metodę komunikacyjną.

Przedmiotem zajęć jest ćwiczenie następujących sprawności: poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie.

Zajęcia są prowadzone głównie  w oparciu o ćwiczenia audytoryjne i metodę komunikacyjną.

Wykładowcy:

- mgr Piotr Sieńko

- mgr Kamila Korabik

- mgr Teresa Szefler

-mgr Beata Trzebuchowska

- mgr Karolina Czajkowska

- mgr Agnieszka Winiecka

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia