Katedra Lingwistyki
Stosowanej

Studenci

Fundamentem działalności Wyższej Szkoły Gospodarki jest wzbogacenie profilu studenta o umiejętności praktyczne. 

Katedra Lingwistyki Stosowanej realizuje ten proces poprzez umożliwienie studentom odbywania praktyk, uczestnictwo w kole naukowych oraz studenckich, zajęciach eksperckich. 

Podczas praktyk student przygotowuje się do wykonywania przyszłych obowiązków zawodowych, dlatego tak ważny jest wybór miejsca odbywania praktyk. Miejscem odbywania praktyki mogą być przedsiębiorstwa międzynarodowe lub wszelkie inne podmioty współpracujące z zagranicą. Student ma możliwość odbycia zagranicznych praktyk w ramach programu Erasmus+.

Pozanaukowy rozwój studenta jest wspierany przez Akademicki Związek Sportowy, Akademicką Przestrzeń Kulturalną, w której odbywają się rozmaite wernisaże i imprezy kulturalne. Instytucje te są rozpoznawane na mapie Bydgoszczy jako miejsca promujące kreatywność wśród studentów. 

      

Podczas roku akademickiego zapraszamy przedstawicieli firm zewnętrznych na zajęcia eksperckie, podczas których eksperci dzielą się swoim doświadczeniem i przykładami z życia zawodowego. Natomiast wykładowcy Katedry Lingwistyki Stosowanej zapraszają  do Grup Aktywności Studenckiej poszerzających wiedzę, np. na temat Kanady  ("Kanada i jej kulturowa tożsamość") oraz umiejętności, np. "Translator". 

     

Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki są otwarci na dialog międzynarodowy. Uczelnia gości studentów z innych krajów. Nasi obcokrajowcy zapoznają koleżanki i kolegów z kulturą i tradycją swoich krajów. każdy może zrealizować pomysły związane z przybliżeniem swojego kraju innym studentom. 

Z inicjatywy studentów i absolwentów filologii angielskiej powstały wspomagające zajęcia dydaktyczne. Ponadto, studenci Katedry Lingwistyki Stosowanej chętnie angażują się w coroczny Bydgoski Festiwal Nauki oraz konkursy np. konkursy fotograficzne - Bydgoszcz Oczami Obcokrajowców. 

     

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia