Katedra Lingwistyki
Stosowanej

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są ciekawą oraz nowoczesną formą pozyskiwania dodatkowej wiedzy, która daje szansę doskonalenia i uzupełnienia posiadanej wiedzy bądź też możliwość przekwalifikowania się lub zmiany zawodu.
Oferta programowa Studium Podyplomowego Wyższej Szkoły Gospodarki uwzględnia potrzeby i oczekiwania zarówno pracowników, jak i pracodawców na podnoszenie kwalifikacji w formie studiów podyplomowych.

W ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki można ukończyć: 

Dydaktykę Języka Polskiego Jako Obcego - Moduł I 

Dydaktykę Języka Polskiego Jako Obcego - Moduł I + II

Celem wyżej wymienionych studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) zarówno w instytucjach krajowych, jak i w szkołach poza granicami Polski.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia